През пролетта започва изготвянето на Стратегическия план по новата ОСП » Съвети в земеделието

ноември 29, 2023

През пролетта започва изготвянето на Стратегическия план по новата ОСП

ОСП

Акценти

  • Основна позиция на България е запазване на бюджета по новата ОСП на нивата, които са в момента, за да няма сътресения в секторите

В момента много активно работим по анализите за новата ОСП.

„Финализираме ги и работим по потребностите. В края на април ще започнем неговото реално изготвяне.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието Вергиния Кръстева при откриването на среща на тема ОСП след 2020 г. в гр. Ловеч.

В Стратегическия план по новата ОСП ще влязат:

  • – директните плащания;
  • – мерките по ПРСР ;
  • – секторните програми – пчеларство и винарство.

„Акцент в днешната среща ще е именно новата ОСП. Призовавам Ви да бъдете активни с предложения. За целта създадохме и специален email адрес cap@mzh.government.bg. На него очакваме Вашите коментари и предложения във връзка с новата ОСП.“, подчерта Кръстева.

„За периода 2014-2019 г. земеделските производители в област Ловеч са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 294,6 млн. лв. Това представлява близо 2% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.“, заяви зам.-министър Кръстева.

Тя посочи, че селското стопанство през 2018 г. формира 8,8% от Брутната добавена стойност за икономиката на област Ловеч.

Мария Христова, координатор на Координационната група за ОСП след 2020 г., сформирана към МЗХГ, запозна  присъстващите над 200 земеделски стопани с хода на преговорния процес на ниво ЕС относно ОСП 2021-2027 и предложените от Европейската комисия преходни разпоредби за 2021 г.

Тя заяви, че 2021 г. ще бъде преходна за земеделските производители. Стратегическият план по новата ОСП ще заработи през януари 2022 г.

„Основна позиция на България е запазване на бюджета по новата ОСП на нивата, които са в момента, за да няма сътресения в секторите. Водим преговори за по-високи нива на обвързана подкрепа и запазване на този инструмент. Настояваме и за запазване на националната преходна помощ и след 2021 г.“, уточни Христова.

„Няма пречка всички настоящи мерки от ПРСР да бъдат включени в Стратегическия план по новата ОСП. Планира се 30 % от бюджета на бъдещата ПРСР да бъде насочен за агроекология и климат, биологоично производство и хуманно отношение“, каза още Мария Христова

Тя заяви, че зелените плащания ще се заместят с еко схема и те ще бъдат част от кръстосаното съответствие и екологизация.

Експертите на МЗХГ разясниха новостите около приемите през 2020 година по ПРСР представяйки актуална информация за предстоящите за отваряне инвестиционни и компенсаторни мерки на Програмата.

Фермерите от областта бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“ с акцент биосигурността.

Бяха представени и възможностите за подкрепа на животновъдите по целевите приеми през 2020 г. по следните подмерки на ПРСР 2014-2020 г.:

  • – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
  • – 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки“;
  • – 5.2 „Инвестиции за възстановяване на селскостопанския производствен потенциал“;
  • – 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“.

В рамките на периода 2014 – 2018 г., броят на отглежданите биволи в област Ловеч се увеличава с 59%, а този на птиците – с 21%. Повишение се наблюдава и при пчелните семейства – с 12%. Това допринася за нарастване на добива на пчелен мед с около 7%.

Експерти от Звеното за управление на НСМ представиха ролята, целите и дейността на Мрежата, както и ролята на новата Мрежа за ОСП в бъдещия модел на прилагане на ОСП след 2021 г.

 

За автора

Сродни публикации