През октомври ще се доказват реализираното мляко и животни » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

През октомври ще се доказват реализираното мляко и животни

Акценти

  • В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци

Животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2019 г., ще трябва през октомври да докажат реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели.

Периодът за това ще е от 7 до 31 октомври 2019 г. По същото време стопаните ще доказват и реализираните на пазара животни. За целта ще  е необходимо да подадат документи по образец в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода 01.10.2018 г. – 30.09.2019 г. Документи се подават по следните четири схеми:

  • – Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – СМлК;
  • – Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол- мляко – ЕЖСК (мляко);
  • – Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол с направление мляко – ДПЖСК;
  • – Схема за обвързано подпомагане на биволи.

Изискванията за целта са разписани в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 2015 г.

Реализираните на пазара животни се доказват по следните три схеми:

  • – Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ;
  • – Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо);
  • – Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация).

В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.

Образци на изискуемите документи са качени на официалната интернет страница на ДФЗ. Животновъдите могат да ги изтеглят и попълнят. При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.

Попълненият опис по образец се подава на хартиен и електронен носител. Необходимо е да бъдат предоставени и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията. Те следва да бъдат издадени от съответния земеделски производител или от изкупвача на продукцията.

 

 

Сродни публикации