Предстоят растителнозащитни практики в Шумен » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Предстоят растителнозащитни практики в Шумен

Акценти

  • Третирания с препарати за растителна защита ще бъдат извършени на 18 и 19 април 2019 г.

Необходимо е да се предприемат мерки за опазване на пчелните семейства.

Смъртността на пчелните семейства през последните дни се повиши на места в страната. По тази причина е необходимо да се обявяват предстоящите дейности във връзка с растителната защита на посевите.

В община Шумен фирма „КИММС“ ЕООД ще проведе третирания с препарати за растителна защита. Те ще бъдат извършени в землището на гр. Шумен, кв. „Дивдядово“ и в граничещите територии. Тези дейности ще бъдат извършени на 18 и 19 април 2019 г.

 

Задължение на земеделските стопани е да предприемат необходимите мерки за опазване здравето на пчелните семейства. Това е разписано в чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на Министерството на земеделието, храните и горите.

За по-подробна информация относно предстоящите мероприятия може да се свържете с  фирма „КИММС“ ЕООД на някои от следните телефони: 054/ 857 710 и 0888996222. Общинска администрация Шумен също може да предостави такава на телефон – 054/ 857 710.

 

Сродни публикации