Предстои форум на тема „Качеството на храните – мит или реалност“ » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Предстои форум на тема „Качеството на храните – мит или реалност“

Акценти

  • Експертите от „Контрол на храните“ ще коментират новостите при изпълнението на контрола в областта на храните

Ще се търсят решения на някои от проблемите с качеството на храните у нас.

Предстои провеждането на кръгла маса на тема „Качеството на храните – мит или реалност“. На нея ще участват експерти от дирекция „Контрол на храните“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Организатор на събитието е Съюза по хранителна промишленост при Федерацията на научно-техническите съюзи в България (СХП при ФНТС). Предвидено е мероприятието да се състои на 29 май 2019 г. (сряда), от 10:00 ч. в Дом на науката и техниката, Зала №3, София.

По време на 11-тото издание на форумата ще бъдат обсъдени актуалните проблеми в областта на качеството на храните. Ще се коментират възможностите на производители, преработватели, търговци, потребители, контролни и сертифициращи органи да допринесат за осигуряването му. Сред темите ще бъде и взаимодействието между отделните звена от хранителната верига с компетентните власти. Експерти ще говорят за ролята на държавните институции за стимулиране на производството на български храни и напитки. Ще се разяснят възможностите за защита на добросъвестните производители, борбата с нелегалните производители и вносители. По време на събитието ще се търсят решения за изграждането на обща визия по отношение на реалните проблеми с качеството на храните на българския пазар.

 

 

Експертите от „Контрол на храните“ ще коментират новостите при изпълнението на контрола в областта на храните и свързаното с това действащо българско и европейско законодателство. Ще се дискутират още резултатите, тенденциите и очакванията по актуалните теми като „Био храни – изисквания  и контрол“, „Замърсители в храните – законодателство и контрол“ и „Двоен стандарт при храните – резултати и перспективи“.

В кръглата маса ще участват още експерти от министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, представители на браншови организации, ръководители на фирми и предприятия, потребителски и работодателски организации.

 

Сродни публикации