Предстои третиране с препарати за растителна защита в град Шумен » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Предстои третиране с препарати за растителна защита в град Шумен

Акценти

  • За растителнозащитните мероприятия ще се използва продукт –НАСА 360 СЛ

Мероприятията ще се проведат в няколко района по определен график.

Третиране с растителнозащитни препарати ще бъде извършено на територията на град Шумен. Община Шумен предупреждава пчеларите в града, кв. Макак, кв. Дивдядово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово. Мероприятията ще се извършат от ДП ”НКЖИ” поделение Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица.

Предстои третирането да протече по утвърден план-график. Пръскането ще се извърши на 28 и 29 май от 8 до 17 часа. Ще бъде обхванат терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута /разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП линия София-Варна – участък Мадара-Каспичан.

За растителнозащитните мероприятия ще се използва продукт –НАСА 360 СЛ с карантинен срок 30 дни и доза 4% разтвор. Третирането ще бъде направено срещу вредител – едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Предстои третиране и в други райони

Информацията трябва да достигне до собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметовете на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово в Шумен. Необходимо е те да бъдат уведомени, защото ДП ”НКЖИ” поделение Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица ще проведе третирания с растителнозащитни препарати и в други райони по следния график:

  • Третиране ще се проведе от 29 до 31 май от 8 до 17 часа. То ще обхване терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута /разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП-линия Шумен – Комунари – в участъка Шумен-Смядово-НВ Желъд. Предвидено е да се използва продукт –НАСА 360 СЛ с карантинен срок 30 дни и доза 4% разтвор.
  • Пръскане ще се извърши от 29 до 31 май от 8 до 17 часа. То ще обхване терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута /разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП линия София – Варна – участък Търговище – Хан Крум. Третирането ще е с продукт- НАСА 360 СЛ с карантинен срок 30 дни и доза 4% разтвор.

Собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Това е урегулирано в чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ.

Повече информация за предстоящите растителнозащитни мероприятия може да получите на тел: 0889 807 810 ДП ”НКЖИ” поделение Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица и 054/857 710 – Община Шумен

 

Сродни публикации