Предстои пръскане срещу боровата процесионка, нападнала горите в Западните Родопи » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Предстои пръскане срещу боровата процесионка, нападнала горите в Западните Родопи

Акценти

  • Химична борба срещу боровата процесионка ще се проведе на 11 септември в Държавно горско стопанство „Гърмен”

В Западните Родопи, в районите на Държавно ловно стопанство „Дикчан” и Държавно горско стопанство „Гърмен”, 2 800 дка борови гори ще бъдат обработени от въздуха. Те са засегнати от гъсеници на боровата процесионка.

Предвидено е при благоприятни метеорологични условия пръскането да се извърши през седмица в сутрешните часове, до 10.00 часа.

Масивите, които ще бъдат обработени се намират в землищата на сатовчанските села Слащен и Вълкосел, а също и в землищата на селата Лещен и Марчево, община Гърмен.

Предвидено е пръскането в Държавно ловно стопанство „Дикчан” да се проведе на 10 септември. То ще обхване площ с размер от 1 800 дка. Терените ще бъдат обработени с биологични препарати за растителна защита, разрешени от Българската агенция по безопасност на храните. Те отговарят и на стандартите на FSC за управление на горските територии.

Химична борба срещу боровата процесионка ще се проведе на 11 септември в Държавно горско стопанство „Гърмен”. Там на площ от 1 000 дка са засегнати 50-годишни иглолистни гори в близост до курорта „Огняновски минерални бани”.

Вредителят обезлиства дърветата. Необходимостта от провеждане на авиоборба с него е потвърдена от Лесозащитна станция – София. Пръскането е разрешено от Областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград. За предстоящите дейности се уведомяват всички заинтересовани страни – кметства, регистрирани пчелари и пчеларски сдружения.

 

Сродни публикации