Предстои пръскане на посевите с пшеница в Бургас » Съвети в земеделието

август 04, 2021

Предстои пръскане на посевите с пшеница в Бургас

Акценти

  • Предвидено е да се използва препарат Зантара 216 ЕК, 125 мл/дка. с карантинен срок до 35 дни

Ще бъдат третирани площи в кв. Долно Езерово и кв. Лозово.

В рамките на два дни, 17 и 18 май 2019 г., в землището на кв. Долно Езерово ще се извършва третиране на посевите с пшеница. Растителнозащитните мероприятия ще продължат от 08:00 до 18:00 часа и през двата дни. Третирането ще бъде срещу гъбни болести.

Пръскане ще се извърши на 1000 дка площи в местност „До лозята“, на отстояние 1 км от кв. Долно Езерово, а от кв. Лозово на 3 км.

Третирането ще бъде направено от „Напредък Севан“ АД с наземна техника. Предвидено е да се използва препарат Зантара 216 ЕК, 125 мл/дка. с карантинен срок до 35 дни. За организиране и провеждане на третирането отговаря Иван Царев – управител на „Напредък Севан“.

Според наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

 

Сродни публикации