Предстои проверка на оградата за защита от АЧС » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Предстои проверка на оградата за защита от АЧС

Акценти

  • Вблизост до районите, където са открити случаи на заразени животни, се спазват стриктно ограничителните мерки за сигурност и придвижване

Мерките за недопускане разпространението на болестта продължават да се прилагат.

Тази година на 6 юни беше регистриран последният случай на заболяването Африканска чума по свинете, открит при диви свине. Това стана ясно на редовно заседание на Координационния съвет за превенция на заболявания по животните към министъра на земеделието, храните и горите. В тази връзка мерките за превенция и контрол на АЧС ще продължават да се изпълняват. От БАБХ съобщиха, че няма друг регистриран случай на огнища по домашните свине. През август  2018 г. беше открито първото огнище в село Тутраканци.

Основната превантивна мярка ще е засилването и стриктно поддържане на високо ниво на биосигурност във всички обекти за отглеждане на свине – индустриални и за домашно ползване. Свиневъдните асоциации, увериха, че всички предписани мерки се изпълняват. Редовно се подават и проби за изследвания.

Какво обясниха от БАБХ за мерките и ситуацията по граничните пунктове?

По информация на БАБХ в близост до районите, където са открити случаи на заразени животни, се спазват стриктно ограничителните мерки за сигурност и придвижване. В 20 километрова зона от големите индустриални ферми не се допуска отглеждане на животни в така наречените „задни дворове”. Чрез тази мярка се ограничава възможността за пренасяне на зараза между малките индивидуални стопанства и индустриалните ферми.

На заседанието стана ясно още, че продължава участието на екипи на БАБХ в проверките на граничния контрол на входно-изходните точки на страната. Експерти информират преминаващите граждани за опасността от трансгранично пренасяне на заразата. Чрез общия контрол следва да се ограничи вноса на продукти за лична употреба, които съдържат свинско месо, произведено на друга територия.

Наложен е постоянен клиничен надзор. Приета е и се изпълнява програма за пробовземането и лабораторна дейност. Паралелно с това се обезвреждат страничните животински продукти. Прилага се и предписанието за събиране и обезвреждане на отпадъците по пътищата с международен трафик. Проведени са и обучения за мерките за биосигурност, дезинфекция и обеззаразяване на контаминирани площи, продукти или заразени трупове на умрели свине.

Изпълнителното агенция за селекция и репродукция отчете, че е  изготвен план за опазване на Източнобалканската порода свине. Тя се отглежда по специфичен начин. Възможно е да предаде болестта между дивите и домашните свине.

Оградата по сухопътната ни граница изпълнява добра възпираща роля

На срещата беше коментирана необходимостта от актуално обследване на популацията на дивата свиня преди новия ловен сезон. Така ще може да се прецени необходимостта от съдействие от страна на ловната общност за навременно откриване и неразпространение на заболяването.

На заседанието беше отчетена и възпиращата роля на построеното през миналата година оградно съоръжение по границата на България със засегнатите райони в северната ни съседка. В тази връзка предстои да бъде извършено обследване на неговата цялост и пригодност за продължаване на действието му.

Всички тези мерки имат за цел да предотвратят навлизането на едновременна зараза при диви и домашни животни. Това би довело до най-тежки ограничения за търговия с живи свине и продукти от тях.

През месец юни 2018 г. беше създаден съвета, който трябва да координира и периодично да ревизира неотложните мерки срещу стопански значими заболявания по животните. За участие в заседанията на съвета по актуални теми се канят и представители на ловните организации и научната общност.

 

Сродни публикации