Предстои провеждането на бизнес форум в Монголия » Съвети в земеделието

май 18, 2022

Предстои провеждането на бизнес форум в Монголия

Акценти

 • Всички желаещи да участват в делегацията следва да заявят предварителен интерес чрез попълнена регистрационна форма

Желаещите фирми трябва да заявят своето участие най-късно до 10 май 2019 г.

Тази година на 24 и 25 юни в гр. Улан Батор, Монголия, ще се проведе Седмата сесия на Междуправителствената българо-монголска смесена комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество. Предвидено е председател на българската част на Смесената комисия да бъде г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България. От монголска страна ще бъде г-н Баатарбилег Ендонперенлей, министър на образованието, културата, науката и спорта на Монголия.

Предстои да бъде проведен бизнес форум с двустранни срещи, в които участие ще вземат представители на деловите среди на България и Монголия. По този начин следва да е стимулира създаването на контакти между бизнеса от двете страни. Ще се осигурят възможности за запознаване със спецификата и перспективите за развитието на пазара, за производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, а също и за създаването на бизнес партньорства. Очаква се планираните мероприятия да помогнат за активизиране на стокообмена между България и Монголия и стимулиране на съвместните инвестиции.

По инициатива на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще бъде сформирана бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори от взаимен интерес:

 • фармация (в това число създаване на смесени предприятия за производство на лекарства);
 • туризъм;
 • минно-добивна промишленост;
 • нефт и природен газ;
 • доставка и монтаж на комплексни обекти за хранително-вкусова и лека промишленост;
 • селско стопанство (оранжерии, животновъдство и др.);
 • преработка на кожи и кожени изделия;
 • торове;
 • предприятия за сушене на плодове и зеленчуци;
 • изграждане на паркови стопанства;
 • машиностроене;
 • заводи за производство на керамични блокове и керемиди;
 • изграждане на малки ВЕЦ на територията на Монголия, информационни и комуникационни технологии и др.

Всички желаещи да участват в делегацията следва да заявят предварителен интерес. Това може да се случи чрез изпращането на попълнена регистрационна форма. Документите следва да бъдат изпратени  най-късно до 10.05.2019 г.  на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg и k.zhitarska@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Николина Георгиева, на тел. 02/940 7977 или Кристин Житарска, на тел. 02/940 79 86.

Детайли във връзка с организацията и пътуването

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи, свързани с пътуването, визи, вътрешен транспорт, хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

 

Сродни публикации