Предстои прием по схемата за доилна техника » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Предстои прием по схемата за доилна техника

Акценти

  • Животновъдите ще могат да кандидатстват за подпомагане по схемата от 3-ти до 31-ви юли 2019 г.

Кандидатите имат време до края на този месец, за да подготвят документите си.

През следващият месец ще започне приемът по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“.  Животновъдите ще могат да кандидатстват за подпомагане от 3-ти до 31-ви юли 2019 г. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

Със средствата по схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции. Максималният размер на помощта не може да надвишава 25 000 лева. Подпомагането се предоставя под формата на субсидия. Тя е за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко. Предвидено е изплащането на финансовата помощ да се извърши по банков път. Преди това трябва да бъде доказано целевото изпълнение на инвестицията.

Схемата ще бъде със срок на действие до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет за периода, в който ще се прилага, е 2 млн. лева. Предвидено е половината от тях, или 1 млн.лв да бъдат разпределени през 2019 г. Това реши УС на ДФЗ.

С държавната помощ следва да се стимулират земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи.

По схемата могат да кандидатстват земеделски стопани, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване. Също така документи могат да подават организации и групи производители, които са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

 

Сродни публикации