Предстои прием по новата мярка за инвестиции от лозаро-винарската програма » Съвети в земеделието

юли 26, 2021

Предстои прием по новата мярка за инвестиции от лозаро-винарската програма

Акценти

  • Бюджетът по мярката за финансовите 2019 г. и 2020 г. е 6 624 300 лв. годишно

Финансиране ще се предоставя за закупуване на машини и оборудване за преработката на грозде.

Очаква се през месец юни да започне нов прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023 г.). Кандидатите ще могат да подават заявления от 17 юни (понеделник) до 27 юни 2019 г. Бюджетът по мярката за финансовите 2019 г. и 2020 г. е над 16,4 млн. лв. (16 624 300 лв.) годишно.

Чрез финансовото подпомагане по мярка „Инвестиции в предприятия“ следва да се подобрят общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара. Паричните средства трябва да послужат и за повишаване на конкурентоспособността. По тази причина са предвидени дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи. Сред тях е и изграждане на съоръжения за преработка и инфраструктура в избите. Стопаните могат да кандидатстват за закупуване на машини и оборудване за преработката на грозде, контрол на температурата, бутилиране, етикетиране, опаковане и др.

В програмата са предвидени общо четири мерки:

  • „Популяризиране в трети държави“;
  • „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
  • „Инвестиции“;
  • „Застраховане на продукцията“.

В рамките на старата програма успешно се прилагаха и мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Общият бюджет на програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв.

Документите за кандидатстване по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС 2019-2023 г. са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

 

Сродни публикации