Предстои прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ на ПМДР 2014 - 2020 » Съвети в земеделието

юли 13, 2020

Предстои прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ на ПМДР 2014 – 2020

Акценти

  • Към момента е отворен прием по Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Информационна среща по Програма по Морско дело и рибарство 2014-2020 г. в град Варна се проведе на 28 август 2019 г.

По време на нея стана ясно, че през месец септември 2019 г. ще бъде отворен нов, четвърти прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ на ПМДР 2014 – 2020. Тя е с индикативен бюджет за приема в размер над 1,8 милиона лева.

По мярката рибарите ще могат да кандидатстват за инвестиции, които водят до повишаване качеството на продуктите от риболов. Допустими кандидати са физически и юридически лица, които притежават валидно разрешително за стопански риболов, удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми и специално разрешително за улов на квотиран видове риба, съгласно разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите.

Към момента са отворени приеми по:

  • – Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“;
  • – Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“;
  • – Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“;
  • – Мерки от стратегиите за развитие на местна инициативна рибарска група „Варна, Район Аспарухово – Белослав – Аксаково“ и на местна инициативна рибарска група „Български Черноморски сговор Бяла – Долни Чифлик – Аврен“.

Покани за участие в срещата бяха отправени към заинтересовани страни, местни рибарски инициативни групи и представители на община Варна. Участие взеха и представители на Управляващия орган на ПМДР и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Събитието е част от информационната кампания по програмата. Предвидено е да бъдат проведени 12 информационни срещи със заинтересовани страни в цяла България.

Днес ще се проведе среща в Балчик – в комплекс „Мелницата“ (пл. „Капитан Георги Радков” № 1) от 10:00 часа.

 

Сродни публикации