Предстои прием по две нови мерки от ПМДР 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Предстои прием по две нови мерки от ПМДР 2014-2020 г.

Акценти

  • Бюджетът по по мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ ще е в размер на 452 456 лв.

Проучване показа потребителските предпочитания за продукти от риболов и аквакултури.

Днес в Бургас се стоя представяне на проучване „Навиците на консуматорите от ЕС по отношение на продуктите от риболов и аквакултури”. На събитието присъства и заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева. Тя коментира, че до края на месец юни ще стартират приеми по две нови мерки от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  (ПМДР).

Предвидено е да бъде отворен прием на проектни предложения по мярка 1.2 „Здраве и безопасност“. Бюджетът й ще е в размер на 452 456 лв.

Вторият прием ще бъде по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. Нейният бюджет ще е с размер от 6 204 870 лв.

Проучването е много подходящо за правилното разбиране предпочитанията на консуматорите. Търсенето ясно отразява посоката на развитие, която трябва да следва европейския пазар за рибни продукти.

Проведеното статистическо проучване е изготвено от Европейската комисия. То се базира на въпроси и интервюта с близо 28 000 граждани на ЕС от всички държави членки. Гражданите са отговаряли на въпроси свързани с честотата на консумация на продукти от риболов и аквакултури. Изследвани са основните критерии при избор за закупуване на тези продукти, а също и предпочитанията по отношение на произхода им.

Организатори на събитието са МЗХГ, ИАРА, в сътрудничество с Постоянното представителство на Република България в ЕС. На представянето на проучването присъстваха Франгискос Николиан и София Ламприаниду, представители на Главна дирекция “Морско дело и рибарство” от ЕК, областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, както и кметът на морския град Димитър Николов.

 

Сродни публикации