Предстои прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица » Съвети в земеделието

септември 27, 2020

Предстои прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица

Акценти

  • Приемът на заявления ще продължи до 15 януари 2020 г.

От утре, 1 октомври, ще се приемат документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица.

Тази процедура беше обявена за първи път през 2016 г. и още тогава предизвика много силен интерес.

Предвидено е изкупуването да се извършва от 6-те държавни горски предприятия. По този начин към държавните гори ще бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици.

Приемът на заявления ще продължи до 15 януари 2020 г. След това ще бъде извършено оценяване и одобрените предложения ще бъдат придвижени за закупуване на следващ етап.

Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения.

Сега ще бъде въведен и нов праг на изискването за максимална обща площ на поземлените имоти, предлагани от един и същ собственик за закупуване. В рамките на една процедура тя ще може да бъде максимум 50 дка.

Предвидено е да отпадне изискването за представяне на таксационни описания на подотделите, включени в предлаганите от заявителите имоти. По този начин следва да се намали административната тежест. Тази информация ще се изисква по служебен път от съответното държавното горско или държавното ловно стопанство, в чийто обхват попада предлагания за продажба имот. Ценовото предложение вече ще е по образец, за да се улеснят заявителите.

При проведената през 2016 г. процедура бяха финализирани сделки за закупуване на 126 имота. Тяхната обща площ беше 1029 дка, а стойността им – близо 600 хиляди лева.

Правилата за закупуване на горски територии може да видите ТУК.

 

Сродни публикации