Предстои одобряване на заявленията за инвестиции за съхранение на плодове и зеленчуци и за доилна техника » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Предстои одобряване на заявленията за инвестиции за съхранение на плодове и зеленчуци и за доилна техника

Акценти

  • Заявленията, подадени през 2019 г., които надвишават разпределения бюджет от 3.6 млн. лв. за тази година, ще бъдат обезпечавани в рамките на общия бюджет от 7.2 млн. лв.

Заявления по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ ще бъдат одобрявани от ДФ „Земеделие“.

Тук става въпрос за заявленията, подадени през 2019 г., които надвишават разпределения бюджет от 3.6 млн. лв. за тази година. Средствата за тяхното обезпечаване ще бъдат осигурени в рамките на общия бюджет от 7.2 млн. лв. Той беше одобрен за 2019 и 2020 г. Тези заявления ще се разглеждат и одобряват в съответствие с указанията по схемата за 2019 г. Договорите по тях ще се изплащат от бюджета за 2020 г. Това беше решено на заседание на УС на ДФЗ.

Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. Срокът й на действие е до 31.12.2020г. Нотифицираният максимален бюджет за периода й на прилагане достига 7,2 млн. лева. Тази година с предходно решение на УС на ДФЗ половината от тях, или 3,6 млн.лв., бяха разпределени.

Заявленията по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“, подадени през текущата 2019 г., ще се разглеждат и одобряват по условията на указанията за 2019 г. Тук става въпрос за заявленията, които надвишават бюджета от 1 млн.лв, но са в рамките на общия бюджет от 2 млн. лева. Плащанията по тях ще бъдат извършени също от бюджета за 2020 г.

 

Сродни публикации