Предстои изслушване за последиците от споразумението на ЕС с Меркосур » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Предстои изслушване за последиците от споразумението на ЕС с Меркосур

Акценти

  • Особено внимание ще се обърне на ефекта върху селското стопанство в Европа

На 18 ноември в Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент ще се проведе изслушване за възможните последици от споразумението на ЕС с Меркосур. По време на изслушването ще се анализира влиянието на споразумението върху страните от ЕС и пазарите на земеделски продукти.

Припомняме, че споразумението беше сключено на 28 юни 2019 г. след преговори, продължили 20 години. Европейският съюз и Меркосур (най-голямото междудържавно обединение в Южна Америка) постигнаха политическо споразумение за амбициозно, балансирано и всеобхватно търговско споразумение.

Европа разширява пазарите си чрез споразумение с Меркосур

Малко след подписването му браншови организации и сдружения в България изказаха сериозни притеснения, че родната продукция ще стане непродаваема заради очаквания внос от страните от Меркосур. Заговори се и за нов срив на цените на българския пчелен мед. Водещо притеснение стана и опасността от навлизането на нови пестициди от Южна Америка чрез замърсена продукция.

Ще стане ли българският пчелен мед непродаваем

На предстоящото изслушване ще се разискват въздействието върху околната среда, социалното и икономическо въздействие на споразумението, като особено внимание ще се обърне на влиянието върху селското стопанство и продуктите от него.

 

За автора

Сродни публикации