Предстои първото гласуване на Закона за горивата » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Предстои първото гласуване на Закона за горивата

Акценти

  • Моторните превозни средства вече няма да могат да зареждат от мобилни бензиностанции

Промените в закона породиха недоволство у много от заетите в бранша

В програмата на Народното събрание за тази седмица на челно място е първото гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, по-известен като Закона за горивата.

През лятото на 2018 г. той беше приет от парламента и трябваше да влезе в сила на 28 януари 2019 г. В началото на този месец, на 9 януари бяха предложени промени в текстовете му, което отложи влизането му в сила за 1 юли 2019 г.

Срещу разписаното в закона застанаха от Националното сдружение на търговци и превозвачи на горива (НСТПГ). Причина за това бяха опасенията им, че той ще доведе до множество фалити сред дребните фирми. Ще се създадат условия за монопол на някои от най-големите в бранша.

Какво включват промените?

Самият закон въвежда специални изисквания за регистрация на търговците предлагащи нефт и нефтопродукти. Те ще трябва да разполагат с определен уставен капитал и обезпечение. В текстовете са разписани и високи размери на санкциите за нарушителите. Така големите търговци на горива ще трябва да разполагат с капитал в размер минимум 1 млн. лв. За дребните тази сума е 20 хил. лв. Дистрибуторите на бутилиран газ ще трябва да имат минимум 10 000 бутилки за съхранение.

Предвидените глоби за лицата, които извършват търговска дейност с нефт и нефтени продукти и нямат регистрация ще трябва да плащат сериозни глоби. Санкциите могат да бъдат в размер от 25 000 до 250 000 лв. При повторно нарушение, тази цифра се удвоява. Моторните превозни средства вече няма да могат да зареждат от мобилни бензиностанции. Глобата за такова нарушение ще бъде от 20 000 до 200 000 лв.

Предложените промени в закона не са съобразени със спецификите на някои икономически дейности, което практически прави невъзможно изпълнението на изискванията му. Паралелно с това се увеличават финансовата и административната тежест за някои от операторите, чиято дейност е с важно икономическо значение за страната. Такива са минната промишленост и строителството.

Заради промените влизането в сила на закона се отлага до 1 август 2019 г. С него се коригира и срокът за изработване на наредбата, урегулираща реда и условията за водене на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

 

Сродни публикации