Представиха пред земеделските производители в Добрич концепция за създаване на компенсационен фонд срещу природни бедствия » Съвети в земеделието

май 09, 2021

Представиха пред земеделските производители в Добрич концепция за създаване на компенсационен фонд срещу природни бедствия

Акценти

  • За периода 2014-2019 г. земеделските производители в област Добрич  са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 927,1 млн. лв.

Заместник-министър Вергиния Кръстева представи пред земеделски производители концепцията на МЗХГ и ДФЗ за създаване на компенсационен фонд срещу природни бедствия, който да служи за обезщетяване.

„Този взаимно спомагателен компенсационен фонд ще е напълно доброволен за земеделските производители. Средствата в него ще са доброволни вноски от страна на земеделските стопани, средства от съществуващата към момента държавна помощ за обезщетяване на пропаднали площи. Те автоматично ще бъдат налети в капитала на фонда. Последният финансов елемент ще са средства от ПРСР по мярка „Управление на риска“. Това заяви Кръстева при откриването на информационната кампания по директни плащания за 2020 г. в град Добрич.

Обсъжда  се диференцирано заплащане за зърнени култури и за плодове и зеленчуци.

Тя посочи, че през пролетта предстои пускането в експлоатация на седмия радар. Той е разположен в района около Шумен.

„За периода 2014-2019 г. земеделските производители в област Добрич  са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 927,1 млн. лв. Това представлява над 6% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.“, заяви Кръстева.

Тази финансова подкрепа представлява:

  • – ежегодните директни плащания;
  • – схемите за преходна национална помощ;
  • – компенсаторните мерки по ПРСР ;
  • – схемите по държавните помощи.

Към 2019 г. обработваемата земя в областта заема над  90% от използваната земеделска площ, преобладаващо заета със зърнени и маслодайни култури.

Традиционно, най-силно застъпени са:

  • – пшеницата;
  • – царевицата;
  • – слънчогледът;
  • – рапицата.

През 2019 г. в Добричко се обработват над 11% от всички площи със зърнени култури. 8% от тези с маслодайни култури в страната. Площите със зърнени култури нарастват с над 7% в сравнение с 2014 г.

През периода 2014 – 2019 г. в областта се засилва интересът към отглеждането на технически култури – площите нарастват седем пъти, заемайки 16% от общите за страната.

Увеличение в рамките на периода е налице и при площите със зеленчуци – близо два пъти и трайни насаждения – с 15%, за което допринася предоставяната подкрепа в сектора.

За кампания 2018 г. в областта са заявени за подпомагане по СЕПП пет пъти повече площи с лавандула в сравнение с 2014 г. В Добричко се намират близо 40% от всички заявени площи с тази култура за страната.

Област Добрич е водеща по брой на отглежданите пчелни семейства в страната.

През 2018 г. броят на пчелните семейства нараства с 44% спрямо 2014 г.

Пред над 150 стопани от областта, експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г.

Земеделските производители бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.

 

За автора

Сродни публикации