Представиха новата ПРСР пред преподаватели и студенти в Аграрния университет - Пловдив » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Представиха новата ПРСР пред преподаватели и студенти в Аграрния университет – Пловдив

Заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев представи новата Програма за развитие на селските райони пред преподаватели и студенти  в Аграрния университет – Пловдив. На срещата присъстваха и  земеделски производители от региона.

„Едно от големите богатства на страната ни са уникалните сортове култури, с които разполагаме. Наше задължение е да направим всичко възможно, за да ги запазим и популяризираме”, подчерта зам.-министърът и уточни, че в момента експертите от Селскостопанска академия подготвят списък с традиционните култури, които ще подлежат на подпомагане. „По новата мярка „Агроекология” от Програмата за развитие на селските райони /2014 -2020г./ ще има възможност да се подпомага запазването на растителния генофонд на България”, каза зам.-министърът.

Политиката на МЗХ в защита на националните сортове и видове намира своето отражение и в мярката „Сътрудничество” от ПРСР /2014-2020г./. С нея ще се даде възможност за изграждане на национални генни банки за растителни култури и традиционни животински видове. „Новата програма се придържа и към друг приоритет на МЗХ, а именно европейските средства да достигат целево до малките земеделски стопани”, поясни зам.-министър Гечев. „Предстои да се изградят 200 млекопреработвателни пункта по общините, които ще събират млякото от малките и семейни ферми по региони. По този начин те ще получат възможност да пласират продукцията си легално и при гарантирани стандарти за безопасност”, обясни още той.

Програмата обръща и сериозно внимание на затрудните сектори в селското стопанство. За да се стимулира търговията с животни ще се изградят два големи пазара за животни в Южна и Северна България. Там стопаните ще могат директно да предлагат отглежданите от тях животни, а освен това пазарите ще имат и функция на депа, от които ще се изнася  добитък за чужбина.

Зам.-министър Явор Гечев обърна внимание и на Тематичната подпрограма от ПРСР /2014-2020г/, която е посветена на малките стопанства. Чрез нея малките семейни ферми ще могат да кандидатстват за европейски средства по много облекчени процедури. „Чрез тази подпрограма ще дадем възможност на малките стопанства да станат печеливши и да се самоиздържат”, подчерта зам.-министърът.

 

За автора

Сродни публикации