Предсеитбено обеззаразяване на семена от житни култури » Съвети в земеделието

Предсеитбено обеззаразяване на семена от житни култури

Предсеитбено обеззаразяване на семена от житни култури

Пшеницата и ечемика са култури, които се нападат от болести и неприятели, често появяващи се едновременно. Ето защо е необходимо земеделските стопани да познават основните болести които се пренасят със семената и пестицидите които е необходимо да се прилагат при обеззаразяването на семенния материал. Икономически важните болести като покрита и праховита главни, фузариум при пшеница, и ленточна болест при ечемика, могат да бъдат контролирани само чрез третиране на семената. В табличен вид посочваме някои от препаратите подходящи за третиране на семената и съответните дози.

ПРЕПАРАТ ДОЗА НА 100 КГ СЕМЕ
Твърда и праховита главня по пшеницата
Винсит Ф 100 мл/до 4 литра вода /масов посев/

150 мл/ до 4 литра вода /семепроизводен посев/

Винсит ФС 150 мл/ до 4 литра вода
Валсит 200 ФФ 200 мл/ до 4 литра вода
Витавакс 200 ФФ 300 мл/ до 4 литра вода
Дивидент 030 ФС 150 мл/ до 4 литра вода
Дивидент Стар 036 ФС 100 мл/ до 4 литра вода
Дино 2 ВП 100 г/ до 4 литра вода
Дино 2 СК 100 мл/ до 4 литра вода
Ориус 2 ВСТ 150 г/ до 4 литра вода
Ориус 6 ФС 50 мл/ до 4 литра вода
Раксил 060 ФС 35 мл /50 мл по препоръка на производителя/ до 4 литра вода
Реал 200 ФС 25 мл/ до 4 литра вода
Реал 300 ФС 17 мл/ до 4 литра вода
Суми – 8 2 СК 100 мл/ до 4 литра вода
Суми – 8 2 ФС 100 мл/ до 4 литра вода
Ламадор 400 ФС 20 мл/100 кг семена; 2 л вода
Раксил ултра 120 ФС 25 мл на 100 кг семена/ 2 л вода
Твърда, праховита главня и фузариум по пшеница
Витавакс 200 ФФ 300 мл/ до 4 литра вода
Твърда главня/масов посев/ и фузариум/загиване кълновете при поникване/ при пшеница
Роял ФЛО 42 С 200 мл/ до 4 литра вода
Праховита главня и ленточна болест по ечемика
Дивидент Стар 036 ФС 150 мл/ до 4 литра вода
Витавакс Екстра 150 мл/ до 4 литра вода
Винсит ФС 150 мл/ до 4 литра вода
Раксил 040 ФС 100 мл/ до 4 литра вода
Суми 8 Голд 150 мл/ до 4 литра вода
Праховита главня по ечемика
Витавакс 200 ФФ 250 мл/ до 4 литра вода
Реал 300 ФС 25 мл/ до 4 литра вода
Трифмин 30 ВП 500 г/ до 4 литра вода

Защо е необходимо да обеззаразяваме семената:
– Сеитбата с необеззаразени семена може да компроментира изцяло реколтата ви;
– Сеитбата с необеззаразени семена може да доведе до 70 % загуби;
– Болестите, проявени през вегетацията не могат да бъдат лекувани;
– Съотношението на разхода за обеззаразяване към загубите в реколтата е минимум 1:18;
– Сеитбата с необеззаразени семена е белег на примитивно земеделие;

 

Свързани новини