Предпазване от пожари. Оказване на първа медицинска помощ при нещастни случаи » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Предпазване от пожари. Оказване на първа медицинска помощ при нещастни случаи

Акценти

  • При скрито счупване пострадалият се поставя в удобно положение, на счупеното място се слага шина и се завързва с бинт, ремък или връв

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ

1/ Правила за предпазване от пожари

Трябва да има свободен достъп към всички постройки на пчелина. Забранено е пушенето и паленето на огън във всички служебни помещения. За пушене се използва определено място, в което има вода. Сградите в пчелина трябва да са снабдени задължително със средства за гасене на пожар: пожарогасител, лопата, брадва, съдове за вода и т.н. При възникване на пожар трябва да се потърси противопожарна помощ. Забранено е използването на огън (на бензинова лампа или на факли) за размразяване на водопроводи или канализационни тръби. За тази цел служат горещ пясък, вода или пара. При запалването на пушалката не бива да се използуват много сухи горивни материали, които отделят искри, а също и корисилин или бензин. Забранено е паленето на пушалката в помещенията. За целта трябва да има специално място (площадка), отдалечено от постройките и кошерите. Забранено е внасянето на запалена пушалка в помещенията. След приключването на работата с пчелите пушалката се загасява. Отваря се капакът, съдържанието й се изсипва, залива се с вода или се закопава в земята. При временно спиране на работата отворът на пушалката се запушва.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации