Предложение: По-голяма гъвкавост и субсидиарност за зелените мерки в земеделието » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Предложение: По-голяма гъвкавост и субсидиарност за зелените мерки в земеделието

Новият модел на прилагане на ОСП предоставя подходяща рамка за постигане на амбициозни екологични цени.

Това се отнася за подпомагането на въглерод от почвите за борбата с изменението на климата, съобщиха от правителствената информационна служба.

Правителството одобри доклада от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. То се проведе в периода 22- 24 септември в гр. Хелзинки, Финландия.

Делегациите настояваха за по-голяма гъвкавост и субсидиарност в стратегическото планиране. Това позволява на държавите членки да вземат предвид местните и регионални особености при адаптиране на интервенциите, които отговарят на техните климатични цели и нужди.

Министрите обсъдиха темата „Промяна на ролята на земеделските производители относно действията, свързани с климата – Насърчаване на устойчиво земеделие чрез поглъщане на въглерод от почвата“.

 

За автора

Сродни публикации