Преведоха близо 46 млн. лв. на фермерите по НАТУРА 2000 » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

Преведоха близо 46 млн. лв. на фермерите по НАТУРА 2000

Акценти

  • Получатели на подпомагането по мярка 12 от ПРСР са 11 481 земеделски стопани за Кампания 2019 г.

Изплатиха 46 млн. лв. по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2019 г.

Подпомагане получиха 11 481 земеделски стопани.

Мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. подпомага фермери със земи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, спазващи забраните и ограниченията за съответната защитена зона.

Изчисленията на финансовата помощ са извършени съгласно:

  • – размера;
  • – комбинирането на компенсаторните плащания за забраните.

Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ за компенсиране на ограничения за земеделски дейности.

 

За автора

Сродни публикации