Преведени са над 73 млн. лева обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Преведени са над 73 млн. лева обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци

Акценти

  • При подпомагането за плодовете от основната група е определена ставка от 1 820,85 лева за първите 30 ха, а над 30 ха -1 213,90 лева

ДФЗ изплати над 73 млн. лв. по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2019.

Субсидии получиха 13 221 земеделски стопани, заявили площи с:

  • – плодове;
  • – зеленчуци;
  • – оранжерийно зеленчукопроизводство.

В плащането са включени и стопани с биологични площи. Плащанията за биопроизводителите са съобразени с изискванията за минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от тях.

Общият размер на изплатените средства по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (СП) е 37,658 млн. лева.

По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ) преведените субсидии са 27,593 млн. лева. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) – 7,781 млн. лева.

Въпреки усложнената ситуация заради COVID-19, ДФЗ спазва стриктно заложения индикативен график за изплащане на субсидиите по схемите и мерките на директните плащания. Графикът беше обявен от изпълнителния директор Васил Грудев на 15 януари 2020 г.

Кандидатите за финансово подпомагане задължително трябваше в срок до 31 януари да представят пред Фонда декларация по образец и документи за реализация на произведената продукция.

Ставките по седемте схеми на обвързаната подкрепа са определени със заповеди на министър Танева. Техният размер е увеличен средно с 15 % в сравнение с подпомагането през 2018 г. Ръстът е вследствие на завишения контрол от страна на МЗХГ и ДФ ,,Земеделие“. Целта е недопускане на заявяване на обвързана подкрепа без реална продукция.

При схемата за обвързано подпомагане на домати, краставици, корнишони и патладжан до 30 ха е заложена ставка от 1 361,01 лв./ха, а над 30 ха – 907,34 лв.

Определеният размер на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за пипер е:

  • 1 942,72 лв. за първите 30 ха;
  •  1 295,15лв. над 30 ха.

Субсидията по схемата за моркови, зеле, дини и пъпеши е 881,05 за първите 30 ха и 587,37лв./ха за всеки следващ над 30 ха. Размерът на подпомагането за картофи, лук и чесън е 1 351,36 лв./ха за първите 30 ха и 900,91 лв./ха за допустимите площи над 30-ия хектар.

При обвързаното подпомагане за оранжерийни зеленчуци, земеделските стопани с допустими площи и доказали необходимите добиви, ще получат по 13 205,49 лева на ха.

При подпомагането за плодовете от основната група е определена ставка от:

  • – 1 820,85 лева за първите 30 ха;
  • – 1 213,90 лева над 30 ха.

По схемата за обвързано подпомагане на сливи и десертно грозде ще се изплаща по 1 040,70 лв./ха за първите 30 ха и 693,80 лв./ха за всеки следващ.

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които:

  • – не са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената продукция през годината на кандидатстване;
  • – документи, които доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.
 

За автора

Сродни публикации