Практиките у нас акцентират върху азотното торене, но пренебрегват други важни елементи » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Практиките у нас акцентират върху азотното торене, но пренебрегват други важни елементи

Практиките у нас акцентират върху азотното торене, но пренебрегват други важни елементи като фосфор и калий, смятат специалисти от Международния калиев институт. При създадения дисбаланс азотът не може да ефективен, защото липсват другите елементи, които да изградят добива от съответната култура. „Ако един елемент е в недостиг, добивът изтича, не можем да получим това, към което сме се ориентирали” допълва още специалист пред „Фокус“. На семинар в Шумен бяха представени основни акценти от балансираното хранене на земеделските култури и добри практики по управление на подхранването на полски, зеленчукови и овощни култури. В основата на препоръките са резултатите, получени от реализацията на научен проект за добри практики за устойчиво управление на храненето на земеделските култури в България, финансиран от Международния институт по хранене на растенията, САЩ. Изготвено е книжно помагало, което дава възможност на фермерите сами да направят препоръка за торене за конкретните условия, като се препоръчва почвена диагностика. Подготвя се и софтуерен продукт, като фермерите ще могат да ползват препоръки он-лайн. Посредством презентация специалистът представи базова информация за важните елементи, с които се налага да се тори, признаците на дефицит на съответните елементи, почвена диагностика и потребностите на културата. „Трябва да знаем какво е налично в почвата и конкретните условия, за да можем точно да изчислим препоръката за торене, така че да не ощетим растенията и да получим добри икономически резултати, но без рискове за околната среда. Една от бедите у нас, е че нямаме база данни за тази информация относно запасеността на почвите, прави се някакъв мониторинг в околната среда и на други места, но агрохимичната, която е различна за всяко конкретно поле не се събира, правят се анализи, но не се обобщават”, допълни специалистът. 

 

За автора

Сродни публикации