Православните храмове получават над 66,5 милиона лева за реконструкция » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Православните храмове получават над 66,5 милиона лева за реконструкция

За целия програмен период 2007-2013 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са одобрени общо 182 проекта на православните храмове и манастири в България. Те са на обща стойност малко над 66,5 млн. лв. Това съобщи изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” д-р Лозана Василева по време на информационния семинар, посветен на изпълнението на проекти на Българската православна църква (БПЦ) по ПРСР. Събитието се състоя днес в Рилския манастир „Свети Иван Рилски”.

Д-р Василева допълни, че средствата се отпускат за реконструкция и ремонт на религиозните сгради и за подобряване на прилежащите им пространства. Тя добави, че към настоящия момент са извършени плащания по 142 от проектите. Общата стойност на изплатените средства е малко над 25,3 млн. лв. и включва авансови, междинни и окончателни плащания.

По време на семинара експерти от ДФЗ посочваха на православния клир кои са най-често срещаните грешки при подаването на заявки за плащане. Особено внимание бе обърнато на промените в Наредба 24 от 29 юли 2008 г. по мярка 322 от ПРСР 2007-2013 г., които влязоха в сила от 1 август 2014 г. В нея е записано, че бенефициентите са длъжни да възстановят на Разплащателната агенция (РА) сумите от натрупани лихви по авансовите плащания. Те трябва да върнат и разликата между размера на изплатеното авансово плащане и одобрената сума по проекта, ако тя е редуцирана. Това трябва да стане до 10 дни от сключване на анекса към договора, предвиждат още промените в наредбата.

Възстановяването на натрупаните лихви по авансовите плащания се възстановяват на РА най-късно до 31 януари 2015 година и в срок до 5 дни от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане. В случай, че тези срокове не бъдат спазени, нарушителите ще бъдат санкционирани.

Експертите от ДФ „Земеделие” обърнаха индивидуално внимание на присъстващите отци и им дадоха съвети как да се справят с възникнали трудности в процеса на реализацията на проектите.

 

За автора

Сродни публикации