Правителството одобри Стратегията за цифровизация на земеделието » Съвети в земеделието

декември 01, 2021

Правителството одобри Стратегията за цифровизация на земеделието

Акценти

  • Цифровизацията на земеделието у нас следва да подпомогне и повиши конкурентоспособността

Благодарение на цифровите технологии ще се оптимизира количеството използвани ресурси.

Днес, на 30 април 2019 г., Министерският съвет прие Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на България. Чрез този документ следва да се повиши производството и качеството на българската продукция. Изготвената стратегия е част от пакета документи, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и подготовката на стратегическите планове.

Цифровизацията на земеделието у нас следва да подпомогне и повиши конкурентоспособността. Паралелно с това трябва да послужи и за увеличаване на доходите на заетите в сектора. Внедряването на цифрови технологии ще доведе до оптимизиране на използваните ресурси като вода, препарати и др. Чрез датчици ще може да се определя влажността на почвата и нуждата от напояване. То ще бъде съобразено изцяло с изискванията за правилно отглеждане на съответните култури. Така няма да се реализират загуби в резултат на преполиване или прекомерна консумация на вода.

дрон за пръскане

Отново с модерни технологии и датчици ще се следи и състоянието на животните в стопанствата. Така на тях ще им се дават препарати и лекарства само при необходимост, а не като превантивна мярка.

Благодарение на цифровите технологии ще може да се планират и прогнозират бъдещите добиви и стойността на земята си. Освен това прилагането им в земеделието ще допринесе и за опазването на околната среда и климата.

 

Сродни публикации