По 15,20 лева на кв.м. за месец ще плащат изкупуващите череши за разкриване на пункт » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

По 15,20 лева на кв.м. за месец ще плащат изкупуващите череши за разкриване на пункт

Кметът на Кюстендил издаде заповед за определяне местата за изкупуване на череши. Определянето на местата за изкупуване на череши ще се извършва от Дирекция „Икономически дейности”, съгласувано с кметовете и кметските наместници на селата в община Кюстендил. Определените места трябва да отговарят на изискванията за организация и безопасност на движението. Молби за разкриването на пунктове се подават в деловодството на общината, като се прилага и удостоверение за актуално състояние. Разрешението за разкриване на пунктовете ще се издава след заплащане на съответните такси, определени в Наредбата за определяна и администриране на местните такси и цени на услугите, а именно 15,20 лева за кв.м. на месец. Търговците се задължават да поставят копие от разрешителното на видно място в изкупвателния пункт. Съгласно заповедта изкупуването на череши трябва да става само срещу документ за собственост или документ за наем. Търговците са задължени да издават документ за количеството изкупени череши, а изкупуването ще става за времето от 9.00 ч. до 20.00 часа. На нарушителите ще се съставят актове, а при повторно нарушение на издадената заповед, ще се отнема издаденото разрешително.

 

За автора

Сродни публикации