По 1300 лв. за глава получиха биволовъдите, които нямаха санкции и взеха пълния размер средства » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

По 1300 лв. за глава получиха биволовъдите, които нямаха санкции и взеха пълния размер средства

По 1300 лв. за глава получиха биволовъдите, които нямаха санкции и взеха пълния размер средства по всички мерки и схеми, съобщи Доц. Марина Цанкова, председателят на Асоциацията на биволовъдите в България. Тя обясни, че получените средства са по няколко различни схеми, като първата от тях е НДЖ1. „Сумата, която беше преведена за 2015 г. е 336 лева на глава биволица. Следващата схема е мярка 214 „Агроекологични плащания“ и по нея получиха по 200 евро на глава биволица. Другата схема е за глава животно и е в размер на 509 лева. От тази схема 2015 г. бяха изплатени 40 %, а останалите ще бъдат изплатени от 25 до 29 януари. Друга мярка е Схемата за подпомагане на млечния сектор. За бивъловъдство бяха отпуснати 6 млн. лева. На глава дойно животно получиха по 43, 91 лв.“, обяви доц. Марина Цанкова. 
По думите и обаче, биволското мляко или не се изкупува, или изкупните цени са много ниски, а и след това мандрите го смесват с краве мляко за подобряване на качеството му. „Фирмите са малко на брой и на много места почти не се изкупува млякото. Предполагам, че големите предприятия изнасят за Гърция и Германия, но дали го изнасят като чист продукт или смесено с краве, не мога да кажа. На пазара у нас от скоро има кисело биволско мляко“, каза още доц. Марина Цанкова.

 

За автора

Сродни публикации