По нова схема ще се купува техника за охлаждане и съхранение на земеделска продукция » Съвети в земеделието

април 22, 2024

По нова схема ще се купува техника за охлаждане и съхранение на земеделска продукция

Акценти

  • Схема е разработена и ще се прилага по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“

Средства в размер на до 50% от разходите, но не повече от 120 000 лв. ще могат да получават земеделските стопани.

Нова схема за държавно подпомагане „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ получи одобрение от Европейската комисия.

Схема е разработена и ще се прилага по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“.  Чрез нея ще може да се компенсират част от инвестираните средства. Тук попадат разходите за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. Земеделските стопани ще имат възможността да получат средства за покриване на до 50% от разходите за закупуване на такава техника. Финансовата помощ няма да надвишава 120 000 лева.

пари - евро

Със средствата в размер на 7,2 млн. лв. ще се осигури помощ на земеделските производители в процеса на събиране на продукция. Това ще им даде възможност да се конкурират не само на родните, но и на европейските пазари.

Очаква се скоро да бъде одобрен и бюджетът по схемата. Страната ни е поискала повече средства за обвързана подкрепа и разширяване на секторите, които тя обхваща в новата ОСП.

 

Сродни публикации