По-ниски добиви в Ловешко » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

По-ниски добиви в Ловешко

Акценти

  • Най-високият отчетен добив е в община Радомир - 400 кг/дка

Крайният резулта след реколтирането показва, че добивите тази година са сравнително по-ниски спрямо отчетените през 2017 г. а има и регистрирани пропаднали площи заради обилните валежи през изминалите месеци.

За сравнение средните добиви от декар са както следва:

  • 2017 г. – среден добив на пшеница – 481 кг/дка;
  • 2018 г. – среден добив на пшеница – 400 кг/дка.

В областта общите засети с пшеница площи са в размер на 181 583 декара. В Тетевенско все още остават необработени 300 дка. Заради наводненията машините все още не могат да довършват дейностите по прибирането на реколтата.

Пик в цените на пшеница

На много места в областта има регистрирани пропаднали площи.

В Луковитско 1168 декара с пшеница са унищожени на 50-60 %.

1 442 декара с пролетен грах за зърно също са пропаднали в района на Ловеч и Летница.

В Луковитско пък са съсипани 633 декара с царевица.

12,6 декара с малини в Тетевенско са погинали в резултат на лошото време.

В Пернишка област жътвата на ечемик е към своя край. Там зърното е прибрано на 97,11 %. Изцяло е приключило реколтирането в общините Перник, Радомир, Земен и Ковачевци. В община Брезник площите са обработени на 88,44 %. Към момента най-високият отчетен добив е в община Радомир и е в размер на 400 кг/дка. Там общо засетите площи с ечемик са 4 240 дка, а в община Трън културата изобщо не е застъпена.

В областта пшеницата е ожъната на 48,06 %, а отчетеният среден добив е в размер на 349 кг/дка. С прибирането на реколтата са заети 23 зърнокомбайни. Няма регистрирани пропаднали площи пшеница и ечемик.

 

Сродни публикации