По кои схеми за подпомагане в Добричко кандидатите са най-много » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

По кои схеми за подпомагане в Добричко кандидатите са най-много

Акценти

  • 30 млади земеделски стопани пък са кандидатствали по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

В Добричка област расте броя на подадените заявления за финансово подпомагане по de minimis за овце-майки и/или кози-майки. От началото на периода до сега 174 са кандидатите за финансова помощ.

30 млади земеделски стопани пък са кандидатствали по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“.

Към настоящия момент кандидати, които не са били одобрени заради получен по-малък брой точки на проектните си предложения могат да подадат възражения, тъй като сега тече 14–дневен срок за подаване на писмени възражения по реда на чл.9в от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Само за сравнения през изминалата година в областта 170 са одобрените кандидати получили финансиране по „de minimis“ за овце и кози – майки, а общата сума, която е разпределена между тях е в размер на 106 350 лв.

По различните схеми за финансово подпомагане цифрите изглеждат както следва:

  • По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2017 земеделските стопани, които са получили финансиране са 3 260 и разпределената помежду им сума е в общ размер на 64 425 306,27 лв;.
  • По Схема за преразпределително плащане (СПП) на 3 258 стопани са оторизирани 6 712 973,15 лв.;
  • По Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП) 3 202 стопани са получили 40 420 969,33 лв.;
  • По Мярка 12/Натура 2000 на 375 бенефициенти са изплатени 2 038 800,40 лв.;
  • По Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) са финансирани 785 стопани с общ размер на получената парична помощ от 1 727 085,21 лв.
  • По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-мляко) на 52 животновъда са оторизирани 3 815 485,25.
  • За ПНДЖ 1 Национално доплащане за животни, необвързани с производство (говеда/биволи) 180 животновъда са получили общо 1 942 221,75 лв.
 

Сродни публикации