По кои схеми варненските стопани кандидатстват за финансиране » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

По кои схеми варненските стопани кандидатстват за финансиране

Акценти

  • За 2017 г по Схемата за млади земеделски стопани – 165 са одобрените кандидати, а преведените средства възлизат на над 61 хил. лв.

Вече тече срокът за подаване на заявления за подпомагане по de minimis. По отчетени данни до момента във Варна 124 овцевъди и козевъди са подали документи за финансова помощ. Крайният срок за участие е 10 август, а сумата, която животновъдите могат да получат за отглежданите овце-майки и/или кози-майки е в размер на 15 лв. за глава животно. Общо всички стопани по тази мярка ще получат и разпределят помежду си ресурс от 17 730 720 лв.

За сравнение през изминалата година в област Варна са подадени общо 311 заявления за финансово подпомагане по „de minimis“ за овце и кози – майки. Тогава субсидията за глава животно е била в размер на 3,73 лв.

През 2017 г земеделските стопани в областта са подавали документи за кандидатстване по различни схеми, като разбивката и цифрите отчетени по тях са както следва:

  • По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) бенефициентите са 96, а отпуснатите им средства са в размер на над 1 млн. лв.;
  • По Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) – 243 са бенефициентите и общо над 805 хил. лв. изплатените средства.;
  • По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) – 1 421 стопани са получили общо над 2, 752 млн. лв.;
  • По Схема за преразпределително плащане (СПП) – 1 325 одобрени кандидати са получили над 2, 906 млн. лв.;
  • По Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП) – бенефициентите са 1 408, а отпуснатите им финансови средства са общо над 28, 600 млн. лв.;
  • По Мярка 12/Натура 2000 – 325 земеделски стопани са получили общата сума от над 4,8 млн. лв.;
  • По Схемата за млади земеделски стопани – 165 са одобрените кандидати, а преведените средства възлизат на над 61 хил. лв.

 

 

Сродни публикации