По какви критерии европейците избират храната си » Съвети в земеделието

април 25, 2024

По какви критерии европейците избират храната си

Акценти

  • 53% от потребителите определят произхода на храната като най-важен при избора си за покупка

Все повече расте осведомеността на европеските граждани за безопасността на храните.

Европейците избират храните си по различни критерии. Според направено проучване 53% от тях определят произхода й като най-важен при избора си за покупка. Следващ фактор се явява цената, а на трето място се нарежда безопасността й.

Важно е да се отбележи, че според анкетираните безопасността на храните е силно определяща за здравословното им състояние. Освен това те обръщат внимание на хигиената, хуманното отношение към животните и растенията, все елементи, който са им важни, за да оценят продукцията като безопасна.

В проучването на Евробарометър са участвали 28 000 човека от 28-те страни на ЕС. Те са определили вкусът на храната като четвърти фактор при избора си за покупка. На съдържанието на етикетировката имат доверие едва 19% от запитаните европейци. Сред анкетираните 41% са изразили личната си заинтересованост за безопасността на храните.

Резултатите е коментирал и еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис. Според него европейците са показали много високо ниво на осведоменост за това, с което се хранят. Освен това ясно си личи, че хората се интересуват все повече от теми като:

  • антибиотични, хормонални и стероидни остатъци в месото;
  • наличие на пестициди в храните;
  • остатъци от замърсители на околната среда в рибата, месото или млечните продукти.

Сред анкетираните 66% споделят, че са променили начина си на хранене благодарение именно на повишената си информираност относно безопасността на храните. Тази тенденция е най-силно изразена сред жените на средна възраст, с високо ниво на образование.

Най-голямо доверие потребителите имат на проучванията на учените. След тях са потребителските организации и на трето място се нареждат земеделските производители.

Интересното е, че 69% от анкетираните повишават своята осведоменост от телевизията, а едва 49% предпочитат да проверят в интернет, но не и в социалните мрежи.

Резултатите от проучването са показали, че 43% от запитаните смятат, че в ЕС има разпоредби, които гарантират безопасността на храните. Едва всеки пети е бил наясно, че съвети за безопасността на храните предоставя Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

Цели 36% смятат, че информацията за безопасността на храните е сложна и техническа.

 

Сродни публикации