По-голямата прозрачност ще гарантира безопасността на храните » Съвети в земеделието

април 23, 2024

По-голямата прозрачност ще гарантира безопасността на храните

Акценти

  • Ще бъдат възпрепятствани предприятията, които кандидатстват за разрешение и се опитват да укрият неблагоприятни изследвания

Общ европейски регистър ще съхранява информацията за направените проучвания

Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) вече ще работи по-ефективно и с при по-голяма прозрачност. Това реши Европейският парламент вчера. Идеята е от EFSA да публикуват проучвания за безопасност, преди даден продукт да получи разрешение за пускане на пазара.

Промените целят да направят оценката на риска по-прозрачна. Необходимо е да се осигурят гаранции за надеждността, обективността и независимостта на проучванията, които използва Агенцията, за да допусне даден продукт до търговската мрежа.

Въведена е и нова процедура за подаване на предварителен подбор. Така ще се ускори процеса на кандидатстване. EFSA ще може да дава съвети на заявителите как да предоставят цялата необходима информация.

Допълнителни проучвания

Предстои да бъде създаден общ европейски регистър на поръчките. Така ще бъдат възпрепятствани предприятията, които кандидатстват за разрешение и се опитват да укрият неблагоприятни изследвания. Ако има съмнение относно представените от фирмите доказателства, EFSA ще може да се консултира и с трети страни, за да установи дали съществуват други научни данни или проучвания.

Постигнато беше съгласие относно набора от критерии, засягащ информацията, която  може да бъде запазена като поверителна, напр. търговската марка, под която продуктът ще бъде пуснат на пазара, или подробни описания на препаратите.

Защо възникна предложението?

Предложението е продължение на Европейската гражданска инициатива за глифозат, по-специално на опасенията, изразени в инициативата относно прозрачността на научните изследвания, използвани за оценка на пестицидите. То също така следва проверка на годността на Общото законодателство в областта на храните, стартирана през 2014 г. и приключена през януари 2018 г. от Комисията.

Предстои сега Парламентът да започне преговори с министрите на ЕС за споразумение на първо четене.

 

Сродни публикации