По-високо ниво на подпомагане за малките и средни стопанства с площ до 300 дка » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

По-високо ниво на подпомагане за малките и средни стопанства с площ до 300 дка

Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов  обсъди в МЗХ с над 45 представители на браншови организации промените в наредбите, свързани с директните плащания.

Зам.-министър Абазов обясни, че категоричната позиция на МЗХ е, че заложените промени в наредбите по никакъв начин не противопоставят малките и големите стопанства. „Направените изменения са съобразени с изготвен анализ на прилаганата през последните седем години Схема за единно плащане на площ, с европейската политика в областта на земеделието и Общата селскостопанска политика. Всички тези промени са в синхрон с политиката на Правителството и на МЗХ за насърчаване на малките и средни стопанства и подпомагане на недофинансираните сектори през последните години, а именно – растениевъдство, овощарство и животновъдство”, заяви заместник-министърът. Той обясни, че целта на промените е да се постигне баланс и справедливост в подпомагането между различните отрасли.

Зам.-министър Абазов посочи, че неравномерното разпределение на директните плащания е характерно за почти всички държави членки на ЕС. Целта на Схемата за преразпределителното плащане е да се постигне по-равномерно разпределение на директните плащания между отделните групи бенефициенти. Той обясни, че чрез въвеждането й се предвижда  малките и средни стопанства с площ до 300 дка да получават по-високо ниво на подпомагане от средното. Предложението за бюджет по схемата е в размер на 104 898 241 лв. или 53 634 441 евро.

Участниците в срещата подкрепиха предложението за преразпределителното плащане и заявиха, че по този начин ще се постигне по-справедливо разпределение на средствата между отделните сектори. Обсъждането на прилагането на схемата ще продължи и занапред, тъй като решението и параметрите за прилагане на схемата се взима година за година.

 

За автора

Сродни публикации