По-високи са добивите на пшеница и ечемик тази година » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

По-високи са добивите на пшеница и ечемик тази година

Акценти

  • Забавяне на жътвата има при маслодайната рапица, ръжта и тритикалето

Жътвата на ечемик е към своя край, а тази на пшеницата е преполовена.

По оперативни данни на МЗХГ към 11 юли 2019 г. жътвата на пшеница и ечемик се е движила с по-бързи темпове. Отчетените средни добиви също са се повишили.

С пшеница тази година са заети 11 315 991 дка. От тях вече са реколтирани 6 329 734 дка или с 16% повече спрямо същия период на 2018 г. Продукцията от тях е 3 338 688 тона, а средният добив е 527кг/дка.

При посевите с ечемик жътвата също се движи с бързи темпове. От общо 1 136 223 дка вече са прибрани 1 048 523 дка. На места в страната кампанията по прибиране на тази култура вече дори приключи. Общото количество зърно събрано до момента е в размер на 504 123 тона, а отчетеният среден добив е 481 кг/дка. Спрямо миналата година общият добив сега е с 11,9% по-висок, а средният – с 8,8%.

Забавяне на жътвата има при маслодайната рапица, ръжта и тритикалето.

С маслодайна рапица тази година са заети 1 539 618 дка. От тях вече са реколтирани 896 923 дка. Полученият добив е 234 203 тона, а средният – 261кг/дка. Спрямо същия период на миналата година са ожънати с 16,5% по-малко площи, общият добив е с 33,2% по-нисък, а средният е с 6,1% по-висок.

При ръжта вече са обработени 2 557 дка от общо 58 679 дка, засети тази година. Общият добив от реколтираните площи е 592 тона, а средният добив е 231 кг/дка. На годишна база забавянето в жътвата си личи по спада на обработените площи, които към момента са с 13,3% спрямо същия период на 2018 г. Намаление в размер на 33,4% има при продукцията и с 3,8% при отчетения среден добив.

Тритикале тази година се отглежда на 136 664 дка. От тях вече са ожънати 31 471 дка. Прибраната реколта е в размер на 10 917 тона, а средният добив – 347 кг/дка. Забавянето с жътвата си личи по размера на реколтираните площи. На годишна база те са с 21,1% по-малко, а добивите от тях са спаднали с 13,8%. При средният добив също е отчетено намаление в размер на 1,7%.

 

Сродни публикации