По-високите добиви на пшеница в Русия и Казахстан свиват българския износ » Съвети в земеделието

април 13, 2024

По-високите добиви на пшеница в Русия и Казахстан свиват българския износ

Ценовият диапазон на купувачите от началото на месеца е съсредоточен при нива 260-270 лв. до 300 лв./т без ДДС, но по време на сесията това ценово ниво отбелязва ръст между 2 – 3% и достигна котировки между 275-280 и 305 лв./ без ДДС, се казва в анализ на Красимир Давчев, изпълнителен директор на Пловдивската стокова борса.

Важно е да се отбележи, че последната котировка „купува” е с франкировка българско пристанище. Поради засиленото търсене на пшеница котировката „продава” също отбеляза ръст от 3,33% – от 300 на 310 лв./т без ДДС, но от склада на продавача.

Въпреки очакванията за намален добив спрямо предходната година до нива 4 млн. т. при вътрешно потребление около 1,6 млн. т. (за брашно, фураж и семена) и преходен остатък от около 265 х. т. излишъкът за износ се очертава да надхвърли 2,6 млн. тона. Спрямо миналогодишната реколта от пшеница, която достигна 5,4 млн. тона, тазгодишните ценови нива на търсенето са малко по-високи.

Докато преди 12 месеца търсенето е било при цена 260-270 лв. т., то сега то с 8,9 % по-високо и достига 305 лв./т. Намалена обаче с 4,84% е котировката на предлагането – от 325 лв./ на 310 лв./т.

Понижението на котировките е тенденция в световен мащаб и обяснението е във високите добиви от пшеница, които надхвърлят световното потребление. Така например преди 12 месеца пшеницата на борсата в Чикаго се търгуваше при нива 236 долара/т, а сега цената е 206 долара/т или с 14,56% по-ниска стойност.

По-ниски спрямо миналогодишните са и котировките на пшеницата на борсата в Будапеща. Към момента хлебната пшеница се котира при цена 294 лв./т, а фуражната – 263 лв./т.

Износът на българската пшеница като количество ще бъде по-малък спрямо миналогодишната реколта, когато по официални данни са изнесени 3,7 млн. т., а проблемите пред българските търговци ще се свързват с по-високите добиви в Русия и Казахстан и излишъка в Украйна.

Към тази неблагоприятна за българските износители конкурентна среда се прибавя и нерегистрирането на родната пшеница и търговци за износ в Египет, който се явява основен вносител на тази суровина. И тъй като румънските власти са се справили с тази задача, то за българските износители се очертава да ползват чужди посредници, като това ще досведе до намалена за страната добавена стойност.

С наближаване на масовото прибиране на царевица се нажежават и ценовите страсти при търговията с тази култура. Подобно на пшеницата котировките „купува” отбелязват ръст от 4% спрямо предходния период и от 245 лв./т достигат 255 лв./т без ДДС. Очакваната добра реколта пък дава негативен тренд на предлагането и намалението в цената достигна 14% – от 300 лв./т на 260 лв./т без ДДС.

Свиването на маржа между търсенето и предлагането до 5 лв./т е добра предпоставка за активна търговия с тази стока. Въпреки това следва да се отбележи, че посочените котировки са малко по-високи от тези на борсата в Чикаго – 146 долара./т (около 213 лв./т) и в Будапеща – 247 лв./т за доставките през септември.

Очакваната добра слънчогледова реколта също оказа негативно въздействие върху ценовите котировки на предлагането. Намалението достига 6,48% – от 575 лв./т на 540 лв./т без ДДС. Търсенето остава на нива 520-530 лв./т без ДДС, което пък ги доближава до цената на борсата в Будапеща – 530 лв./т за септемврийската доставка.

 

За автора

Сродни публикации