Почти 5 млн. лева са платените субсидии за отглеждането на памук » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Почти 5 млн. лева са платените субсидии за отглеждането на памук

Акценти

  • 4 817 154 лева по Схемата за специално плащане за памук 

4 817 154 лева са изплатени по Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2017. Участниците, които са одобрени за финансово подпомагане са общо 144 на брой. Отглежданите от тях сортове памук са включени в Сортовата листа на България или в Европейския каталог на полските култури.

Според изискванията в чл. 17, ал. 2 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, бенефициентите, в срок до 1 декември 2017 г, са представили своите сключени договори за изкупуване на произведената продукция.

В чл. 58 на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година е урегулиран размерът и начинът на изчисляване на ставката за финансово подпомагане.

 

Сродни публикации