Почти 5 млн. лв. получиха памукопроизводители » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Почти 5 млн. лв. получиха памукопроизводители

Акценти

  • Субсидиите са разпределени между 108 земеделски стопани

Изплатените субсидии са за Кампания 2018 г.

По Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2018 г. са изплатени 4 920 000 лева. Субсидиите са разпределени между 108 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук. Те са от сортове, вписани в Сортовата листа на България или в Европейския каталог на полските култури.

Кандидатите по Схемата за памук трябваше в срок до 1 декември 2018 г. да предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция. Този ангажимент е съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания получават подпомагане.

Ставката за финансовата помощ е изчислена на базата на чл. 58 на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година.

 

Сродни публикации