Почти 5 млн.лв. бяха платени по Мярка 13 за Кампания 2018 » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Почти 5 млн.лв. бяха платени по Мярка 13 за Кампания 2018

Акценти

  • Средствата бяха разпределени между 6 048 земеделски стопани

Към момента общият размер на оторизираните средства е 97,4 млн.лв.

4 944 870 лв. са изплатени по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“. Тя е част от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 година. Средствата бяха разпределени между 6 048 земеделски стопани.

Окончателното плащане по Мярка 13 е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Тое извършено въз основа на подадени възражения и изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2018.

пари - евро

Ставките за изплатените средства са регламентирани в чл. 7 и чл. 8 от Наредба 6 от 24.02.2015 г. урегулира прилагането на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 година.

Общият размер на оторизираните средства по Мярка 13 за кампания 2018 вече е достигнал  97,4 млн. лв. През февруари земеделските стопани получиха основната част от плащанията по мярката. Те бяха в размер на 86,2 млн. лв., а през март бяха изплатени още 6,2 млн. лв.

 

Сродни публикации