Почти 35 млн. лв получиха животновъдите » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Почти 35 млн. лв получиха животновъдите

Акценти

  • По ПНДЖЗ ставката за плащане на едно допустимо за подпомагане животно е в размер на 19,80 лв

Средствата са платени по схемите за преходна национална помощ

34 895 199 лв. бяха преведени на животновъдите. Средствата по втория транш са разпределени на стопаните заявили една или и двете схеми:

  • за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3);
  • за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1), за Кампания 2018.

4 868 бяха животновъдите, които получиха финансово подпомагане по ПНДЖ1, а по ПНДЖ3 – 7 604.

По ПНДЖЗ ставката за плащане на едно допустимо за подпомагане животно е в размер на 19,80 лв. Той е определен със Заповед на № РД 09-994 от 07.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Със Заповед на № РД 09-952 от 26.10.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите са определени ставките по ПНДЖ1. Те са, както следва:

  • за говеда – по 90,72 лв.
  • за биволи – по 158,76 лв.

Подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) имат право да получат кандидати, които отговарят на определени условия. Те трябва да отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки и/или кози-майки. Необходимо е да отговарят и на изискванията на чл. 39 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

 

пари

По схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството финансово подпомагане се отпуска за земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи. Те трябва да са регистрирани към 28 февруари 2009 г. Към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания животновъдите трябва да отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. Максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за посочената година.

 

Сродни публикации