Почти 30 мил. лв. получиха овцевъди и козевъди през 2018 г. » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

Почти 30 мил. лв. получиха овцевъди и козевъди през 2018 г.

Акценти

  • Тази година част от овцевъдите и козевъдите претърпяха загуби в резултат на заболяването чума по ДПЖ

Средствата са разпределени по две схеми за обвързана подкрепа

През изминалата седмица се проведе Годишната среща – форум на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).На мероприятието стана ясно, че обвързаната подкрепа тази година ще достигне сумата от близо 28 мил. лв. Тези парични средства  са разпределени по схемите за обвързана подкрепа за дребните преживни животни (ДПЖ). В бюджетът са включени две схеми. Те са:

  • Схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол;
  • Схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки в планински райони.

През това лято голяма част от овцевъдите и козевъдите в страната претърпяха загуби в резултат на заболяването чума по ДПЖ. За ограничаване разпространението му бяха предприети редица мерки. Освен тях за намаляване и предотвратяване на негативно  икономическо въздействие върху отрасъла беше отпуснатата държавна помощ de minimis.

За овце и кози-майки под селекционен контрол също беше осигурена финансова подкрепа de minimis. Тя беше разпределена към земеделските стопани, които имаха трудност при реализация на минимално изискуемите количества мляко по Схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2017.

На срещата бяха разгледани различните възможности за развитие на двата сектора за следващите 10 години. Коментирани бяха още и възможностите за обвързана подкрепа за периода 2019-2020 и новите държавни помощи.

 

Сродни публикации