Почти 12 000 дка са вече био малините у нас » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Почти 12 000 дка са вече био малините у нас

Акценти

  • Някои от сериозните проблеми в бранша са липсата на достатъчен брой работници и напояването на насажденията

Все повече расте интересът към био плодовете не само у нас, но и в чужбина.

Родните производители отглеждат все повече биологични малини, като заетите с тях площи вече достигат 12 000 дка. Това са 50 % от общия размер на насажденията с малини в страната, които са 24 000 декара.

Като недостатък производители отчитат по-ниските добиви спрямо конвенционалното отглеждане. Заедно с това е намалял и средния добив от декар.

Според запознати секторът осигурява изключително висока заетост за хората. За дълга сезонна работа – от април до октомври са необходими над 20 000 души.

Много от фермерите в бранша се надяват от следващия програмен период субсидирането вече да бъде по-справедливо разпределено, поравно за растениевъдството и животновъдството. Те очакват да получат и 18 % от всички средства за новата Обща селскостопанска политика.

поливане с маркуч

Някои от сериозните проблеми в бранша са липсата на достатъчен брой работници и напояването на насажденията. Родните производители плащат за водата, която използват за насажденията си, докато в други държави тя се осигурява безплатно.

У нас един от водещите региони, където се отглеждат приблизително 4 000 дка малини е Лозница, където преди дни се проведе „Фестивала на малината“.

 

Сродни публикации