Почти два пъти повече слънчоглед сме внесли досега » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Почти два пъти повече слънчоглед сме внесли досега

Акценти

 • От началото на септември 2018 г. до 17 март 2019 г. изнесените количества царевица са 365 101 тона

По-голямата част от износа на селскостопански култури се осъществява през Пристанище Варна.

По оперативни данни, за периода 11 – 17 март 2019 г., през Пристанище Варна1 са изнесени 25,5 хил. тона пшеница. Не е осъществен експорт на ечемик и рапица. От началото на настоящата пазарна година досега (02.07.2018 – 17.03.2019) изнесените количества от трите култури са, както следва:

 • Пшеница – 1 278 194 тона. Сравнено на годишна база, това количество е с 18,1% по-малко;
 • Ечемик – 25 682 тона. Тук годишният спад в износа е сериозен и се равнява на минус 73,1%;
 • Рапица – 120 053 тона. Спадът на износа на годишна база при маслодайната култура е 21,7%.

През изминалата седмица от „Пристанище Бургас“ ЕАД, което оперира на терминал Бургас – Изток 1, не са изнасяни никакви количества и от трите вида селскостопански култури.

Данните предоставяни от НСИ обобщават цялата търговия със зърнени култури – по морски, речен и сухоземен път. За периода юли – декември 2018 г. извън България са реализирани:

 • 2 768,2 хил. тона пшеница;
 • 145,7 хил. тона ечемик;
 • 325,5 хил. тона рапица.

Спрямо цифрите за същия период на предходния сезон намаленията са:

 • пшеница – с 16,3%;
 • ечемик – с 43,7%;
 • рапица – с 21,5%.

При царевицата и слънчогледът ситуацията е малко по-различна. Данните сочат, че за периода от началото на септември 2018 г. до 17 март 2019 г. изнесените количества са:

 • царевица – 365 101 тона. Увеличението на годишна база се равнява на 15,8%;
 • слънчоглед – 108 118 тона. Тук е отчетен спад и той е в размер на 54,4%.

За изминалата седмица през „Пристанище Бургас“ ЕАД  не е реализиран износ нито на царевица, нито на слънчоглед.

Важно е да се отбележи, че за последните години 50% от общия експорт на пшеница и царевица и приблизително 30% от този на ечемик, слънчоглед и рапица се извършват през Пристанище Варна.

За периода септември – декември 2018 г. общото количество изнесена царевица е 682,9 хил.т. или с 4,5% повече спрямо година по-рано. Експортът на слънчоглед пък е белязал спад от 26,4% до 262,1 хил.т.

Внос

До момента маслодайни култури и през двете ни морски пристанища не са внасяни.

Цифрите сочат, че за периода юли – декември 2018 г. у нас са внесени:

 • пшеница – 35,1 хил. тона или с 16% по-малко на годишна база;
 • рапица – 10,7 хил. тона или с 68,3% по-малко спрямо същия период на предходната година;
 • ечемик – 417 тона;
 • царевица – 3,7 хил. тона, сравнена на годишна база тази стойност е почти два пъти по-малка;
 • слънчоглед – 189,9 хил.т. Тук е отчетено почти двойно увеличение на вноса.
 

Сродни публикации