Потреблението на биогорива в ЕС намалява » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Потреблението на биогорива в ЕС намалява

След няколко години на все по-слаб ръст на потреблението на биогорива в Европейския съюз (ЕС) през миналата година за пръв път е отчетен спад. Това показва последното проучване на EurObserv`ER. В сравнение с предходната година през 2013 г. в транспортния сектор са използвани 6.8% по-малко биогорива, или общо 13.6 млн. тона петролен еквивалент. Въпреки това устойчивото потребление на биогорива (т.е. това, което е сертифицирано и се отчита при изчисляване на целите за възобновяемите източници) се е повишило леко с 0.8% до 11.8 млн. тона петролен еквивалент. В България потреблението на биогорива остава без промяна през последните две години, като използваното количество е малко под 86 хил. тона годишно. Страната обаче е сред малкото в Европа, които все още нямат ефективна система за сертифициране.

 

 

Без обща тенденция
 

Спадът през 2013 г. се дължи основно на по-слабото потребление в Испания, където бяха намалени целите за изискуем дял на биогоривата, и в Германия, където от началото на миналата година бяха премахнати и последните данъчни облекчения за сектора. Заради липсата на единна цел в ЕС заложените от отделните държави задължителни дялове на биогоривата варират в широки граници – от 2.1% в Хърватия до 7.6% във Франция (4.94% в България). Средно в Европа делът на биогоривата в бензина и дизела е 4.7%.

Анализ на данните на отделните държави показва, че в ЕС вече не може да се проследи обща тенденция в потреблението на биогорива. Докато в страни като Обединеното кралство, Швеция и Дания се наблюдава значително повишаване на заложения изискуем дял, държави като Франция, Австрия и Белгия запазват целите си почти непроменени с леки вариации нагоре или надолу.

В същото време се повишава сертифицираното потребление на биогорива – от 11.7 млн. тона петролен еквивалент през 2012 г. до 11.8 млн. тона през 2013 г. Като се има предвид общият спад в използваните количества биогорива, делът на устойчивото потребление нараства от 79.8% до 86.5% през миналата година. България е сред малкото страни в ЕС (наред с Испания, Финландия, Гърция, Кипър и Малта), където все още няма разработена ефективна система за сертифициране на потреблението на биогорива.

 

 

Неясна посока
 

Заради липсата на ясна обща политика в Европа производството на биогорива до голяма степен остава зависимо от отделните национални политики и от пазарното търсене. Като цяло се отчита намаляване на мощностите за производство на биогорива първо поколение (т.нар. конвенционални биогорива от рапица, соя, цвекло, зърнени култури и др., които имат частичен негативен ефект върху въглеродните емисии заради промените в земеползването) и пренасочване към второ поколение биогорива (които са по-екологични и се базират на преработка на слама, дървесни отпадъци и т.н.).

След като преди две години Европейската комисия предложи директива за непряката промяна на земеползването (документът все още не е гласуван в европарламента), прогнозирането на потреблението на биогорива стана много трудна задача, посочват авторите на анализа. Според данните на EurObserv`ER делът на биогоривата в общото потребление на горива в транспорта е бил 4.7% през 2013 г. спрямо 5.1% година по-рано. Ако обаче се вземе предвид само сертифицираното потребление (4.1%), промяна на практика няма. Освен това делът ще нарасне автоматично, след като всички държави внедрят сертифициращите си системи. С уговорката, че развитието на индустрията до голяма степен ще зависи от решенията, които ще се вземат на европейско ниво, от EurObserv`ER прогнозират, че при очаквано крайно енергийно потребление от 300 млн. тона петролен еквивалент през 2020 г., потреблението на биогорива може да се очаква да достигне 22.5 млн. тона.

 

 

 

За автора

Сродни публикации