Потвърдиха Салмонела група Б в детска млечна кухня » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Потвърдиха Салмонела група Б в детска млечна кухня

Акценти

  • Вече е ясно каква храна са консумирали заболелите и контактните лица

От БАБХ преустановиха дейността на заведението за детско хранене.

Временно беше прекратена дейността на Детската млечна кухня в град Русе. Това се случи със заповед на Областната дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ-Русе), съобщи ИА“Фокус“. Причината за прекратяване на дейността е хранително заболяване на деца от Детска ясла № 9 в град Русе. Издадено е предписание за спиране реализацията на храните от обекта. Той вече е запечатан до изясняване на ситуацията – съмнение за взрив от хранително заболяване. Изхранването на детското заведение е спряно от 28 юни 2019 г. От изследванията на децата са получени положителни резултати за Салмонела група Б.

На 27 юни, от Регионална здравна инспекция – Русе (РЗИ-Русе) е подадена информация към ОДБХ-Русе. Сигналът е бил за случай на дете с потвърдена Салмонела група Б. То е посещавало Детска ясла № 9 в гр. Русе. На 17 юни е заболяло дете, което още на 19 юни е било хоспитализирано ОИБ УМБАЛ „Канев”АД – Русе. След направените изследвания, на 25 юни, са излезели резултатите, които са потвърдили Салмонела група Б.

Проверка в Детската млечна кухня

Още на 27 юни е извършена проверка на Детска ясла № 9. Там има регистрирана разливочна за получаване на храна, приготвена от  Детска млечна кухня. Инспекторите от отдел „Контрол храни” – ОДБХ-Русе не са констатирали несъответствие във връзка с безопасността на храните. Установено е, че в обекта се спазва добра хигиена. Спазват се условията за съхранение на храните, които са посочени от производителите. Освен това е установено, че обслужващият персонал е с редовно заверени лични здравни книжки. Няма забележки и по воденето на записи по системата за управление безопасността на храните. Инспекторите са проверили и препаратите за почистване и дезинфекция. Те са правилно съхранени и в срок на годност.

На 28 юни в ОДБХ-Русе е подадена информация за друго дете, което е заболяло на 24 юни. На 26 юни то също е хоспитализирано в ОИБ УМБАЛ „Канев”АД – Русе. Потвърдени са положителните резултати за Салмонела. 4 нови положителни проби за Салмонела група Б са потвърдени и данни за това са подадени от РЗИ-Русе към ОДБХ- Русе. На децата и персонала, посещаващи Детска ясла № 9 в гр. Русе, са взети проби от РЗИ. Тази процедура се изпълнява при съмнение за Салмонела. Установено е, че две от децата са само носители, а другите две са с проявена вече клиника.

Предприети са необходимите мерки. Създаден е  Кризисен екип с представители на ОДБХ-гр. Русе. Извършено е изследване, за да се установи какъв е броят на заболелите, хоспитализирани и контактни лица в Детска млечна кухня и Детска ясла № 9. Вече е ясно каква храна са консумирали заболелите и контактните лица през последните 24 часа. Паралелно с това са взети и проби за лабораторно изпитване от оставените проби готова храната, отривки от контактни повърхности – маси, плотове за работа и технологично оборудване, отривки от ръцете на персонала и транспортирането им до лаборатория в ОДБХ-гр. Варна. Насочено за микробиологично изследване – Салмонела група Б за целият персонал на Детска Млечна Кухня.

 

За автора

Сродни публикации