Потвърдиха АЧС и в свинекомплекс в Силистренско » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Потвърдиха АЧС и в свинекомплекс в Силистренско

Акценти

  • В Попина и Бяла са създадени зони на рестрикция - 3 км предпазна и 10 км надзорна зони

В стопанството се отглеждат 17 000 свине.

Ново огнище на Африканска чума по свинете констатираха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). То е установено в индустриална ферма в село Попина, община Ситово, област Силистра. На 30 юли 2019 г. от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София са потвърдили положителните проби. В засегнатия свинекомплекс се отглеждат 17 000 животни. Това е четвъртият случай на потвърдено огнище със заболяването АЧС в индустриална ферма и първи за областта.

Предприети са мерките за контрол и ликвидиране на заболяването. Те отговарят на  правилата на европейското и националното законодателство и Плана за спешни действия при контрол на АЧС. Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички заразени и контактни свине в засегнатия обект. Тези мерки ще бъдат предприети и спрямо свинете в рисковата зона с неясен здравен статус и произход, при спазване на нормативните изисквания.

Ново огнище на АЧС при домашните свине има и в област Русе, град Бяла

По данни на БАБХ едно ново огнище на АЧС при домашните свине има и в област Русе, град Бяла в лични стопанства. Там се отглеждат 9 нерегистрирани свине. Населеното място попада в 10 км надзорната зона, създадена около потвърденото на 16 юли 2019 г. огнище в регистрирана фамилна ферма тип А в село Пет кладенци, община Бяла.

Също на 30 юли 2019 г. взетите проби са потвърдени като положителни за вируса на АЧС.

Нов случай на АЧС при 6 диви свине е установен и в община Свищов, област Велико Търново.

В Попина и Бяла са създадени зони на рестрикция (3 км предпазна и 10 км надзорна зони). Домашните свине в 3 км предпазна зона ще бъдат принудителното умъртвени по хуманен начин и обезвредени. Ще бъдат спазени изискванията за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.

В създадените зони на ограничение в засегнатите области се провежда засилен клиничен и лабораторен надзор. За предприетите мерки са издадени и заповеди на изпълнителния директор на БАБХ.

Пренасянето на заразата може да се случи чрез неспазването на правилата за биосигурност при ловуване и ниска биосигурност при отглеждане на свине в домашни условия.

Разпространение и предаване на вируса може да се осъществи и чрез изхвърлянето на всякакви отпадъци, карантии и оставяне на трупове. Тези действия водят и до замърсяване на околната среда и местообитанията на дивата свиня.

Забрани

Забранява се влизането и излизането на хора и автомобили без разрешение от БАБХ, в района на обектите, по време на изпълнение на мерките, разпоредени със заповед (от 9.7.2019г.) на изпълнителния директор на Агенцията. Изключение се допуска само за  служители на МВР, медицински лица, в това число и Спешна медицинска помощ, представители на централната и местната власт, и областната администрация и лица имащи адресна регистрация в съответното населено място.

За превенция на заболяването е важно стопаните да спазват правилата. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно. Отпадъци от свинско месо и продукти, както и опаковки от тях, не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места и в природата. Части от трупове, включително трупове на отстреляни диви свине не трябва да бъдат оставяни в природата. Те трябва да се загробват, а местата да се дезинфекцират.

АЧС е заболяване с потенциал на бързо разпространение. Вирусът е изключително устойчив в околната среда. Той се разпространява не само чрез заразени свине, но и чрез замърсени свинско месо и продукти, транспортни средства, оборудване и др.

 

Сродни публикации