Потвърдени са санкциите за картел при търговия с олио » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

Потвърдени са санкциите за картел при търговия с олио

Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкции, наложени за картел от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на производител и търговец на олио, съобщиха от Комисията. Санкцията за „Звезда“ АД, Долна Митрополия е 85 хил. лв., а за „КООП – Търговия и туризъм“ АД, София – 76 хил. лв.

Санкциите са за картел – забранено вертикално споразумение, което нарушава конкуренцията на пазара на бутилирано слънчогледово олио за крайно потребление чрез определяне на фиксирани и минимални цени за препродажба.

Проучването на КЗК през 2013 г. установи, че сключените между производителя и „КООП – Търговия и туризъм“ дистрибуторски договори задължават дистрибуторите да се съобразяват с ценовата политика на „Звезда“ и конкретно с препоръчителни цени, определени в ценовата листа.

Въпреки че клаузата е за „препоръчителни цени“, в действителност тя задължава дистрибутора да се придържа към крайни продажни цени и му отнема възможността свободно да определи цената, на която да предлага закупените стоки. Освен това дистрибуторът няма право да продава на трети лица стоките под размера на официално обявената ценова политика на „Звезда“.

Съгласно тази клауза, „КООП Търговия и туризъм“ се съгласява да не продава закупената стока от „Звезда“ на цена под минималната, официално обявена от производителя. Ценовото ограничение се отнася и за предлаганите цени на поддистрибутори от страна на дистрибутора, който е длъжен да съгласува цените с представител на „Звезда“.

В своето решение ВАС изцяло потвърждава констатациите на КЗК за съгласувана воля между двете страни, с цел ограничаване свободата на дистрибуторите самостоятелно и независимо да взимат решения за ценовата си политика.

В случая според съда има предварителен отказ от конкуренция, тъй като страните по договора заменят риска от осъществяването на ефективна конкуренция със знание, съгласие и контрол относно ценообразуването.

Според Закона за защита но конкуренцията всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.

 

За автора

Сродни публикации