Посеви с пшеница, слънчоглед, царевица и рапица във Варненска област са пропаднали заради градушки » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Посеви с пшеница, слънчоглед, царевица и рапица във Варненска област са пропаднали заради градушки

Посеви с пшеница, слънчоглед, царевица и рапица във Варненска област са пропаднали заради неблагоприятни климатични условия – градушки. Това съобщи Георги Борисов, директор на Областна дирекция „Земеделие” – Варна. Експертните комисии на дирекцията са обходили и извършили проверки на място на посевите, за които има подадени заявления от земеделски производители, регистрирани по Наредба № 3/1999г. за издаване на констативни протоколи за 100% пропаднали култури в следствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия. От изготвените констативни протоколи за нереколтирани пропаднали площи от неблагоприятни климатични условия – градушки, става видно, че на територията на област Варна пропадналите посеви на 100% са 50 дка – пшеница, 1 273,5 дка – слънчоглед, 8 123 дка – царевица и 221,4 дка – рапица, не презимувала. Неустойчивите агрометеорологични условия с ежедневни превалявания, придружени на места с градушки, благоприятстват развитието и разпространението на болести и неприятели при всички земеделски култури. За добри добиви и качествена продукция е необходимо своевременно и системно извеждане на борба срещу съответните неприятели с разрешени препарати растителна защита. След валеж или продължително навлажняване да се подбират препарати растителна защита, имащи локално и системно действие, които блокират разпространението на гьбични болести. Третирането не трябва да е по-късно от 48 часа до 72 часа от последния регистриран валежен период. Отражението на качеството на културите ще се види на по-късен етап -при реколтирането.

 

За автора

Сродни публикации